Докладване на нежелани събития

1

Информация за нежелана реакция*

 
2

Пациент/Потребител*

Пол*:
3

Подозиран продукт – име, партиден номер, дозировка, продължителност на употреба, причина за употреба/диагноза*

4

Информация за протичането на нежеланата лекарствена реакция